Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie początku biegu terminu do wniesienia zażalenia na zarządzenie o odrzuceniu pozwu

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie składu sądu odrzucającego zażalenie na zabezpieczenie
30 lipca 2021
Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie zadośćuczynienia dla poszkodowanego przez produkt niebezpieczny
30 lipca 2021

W dniu 2 lipca 2021 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie III CZP 38/20 uchwałę:
Termin do wniesienia zażalenia na zarządzenie o zwrocie pozwu, w którym wskazano zasadnicze powody rozstrzygnięcia, biegnie od dnia doręczenia uzasadnienia zgłoszonego na żądanie strony w terminie tygodnia od dnia doręczenia zarządzenia.

Uchwała jest odpowiedzią na zagadnienie prawne:
Czy zwięzłe wskazanie zasadniczych powodów rozstrzygnięcia przy wydaniu zarządzenia o zwrocie pozwu na podstawie art. 357 § 5 k.p.c. w zw. z art. 362 k.p.c. powoduje, że termin do złożenia zażalenia na to zarządzenie biegnie od dnia jego doręczenia?

W przypadku chęci uzyskania dodatkowej, bardziej szczegółowej analizy konkretnego przypadku, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.