Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie składu sądu odrzucającego zażalenie na zabezpieczenie

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie skargi pauliańskiej
30 lipca 2021
Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie początku biegu terminu do wniesienia zażalenia na zarządzenie o odrzuceniu pozwu
30 lipca 2021

W dniu 1 lipca 2021 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie III CZP 36/20 uchwałę:
Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia odrzuca sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, w składzie trzech sędziów (art. 741 § 2 k.p.c.).

Uchwała jest odpowiedzią na zagadnienie prawne:
Czy w aktualnym stanie prawnym, po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy, – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. 2019 poz. 1469 (dalej: ustawa o zmianie KPC”), odrzucenie zażalenia na postanowienie rozpoznawane w ramach tzw. zażalenia poziomego, a więc przez inny skład sądu pierwszej instancji, następuje w składzie trzech sędziów, czy też w składzie jednego sędziego?

W przypadku chęci uzyskania dodatkowej, bardziej szczegółowej analizy konkretnego przypadku, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.