Czym jest czasopismo ?

Czym jest statek morski ?
15 sierpnia 2021
Czym jest przekaz pocztowy ?
15 sierpnia 2021

Zgodnie z definicją legalną, „czasopismo” to druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku (art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe).

W przypadku chęci uzyskania dodatkowej, bardziej szczegółowej analizy konkretnego przypadku, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.