Czym jest przekaz pocztowy ?

Czym jest czasopismo ?
15 sierpnia 2021
Skazany stwarzający poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego
15 sierpnia 2021

Zgodnie z definicją legalną, „przekaz pocztowy” to polecenie doręczenia adresatowi określonej kwoty pieniężnej przez operatora pocztowego (art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe).

W przypadku chęci uzyskania dodatkowej, bardziej szczegółowej analizy konkretnego przypadku, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.