Czym jest „zgromadzenie spontaniczne” ?

Kim jest „redaktor naczelny” ?
28 sierpnia 2021
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej
28 sierpnia 2021

Zgodnie z definicją legalną, „zgromadzenie spontaniczne” to zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej (art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach).

W przypadku chęci uzyskania dodatkowej, bardziej szczegółowej analizy konkretnego przypadku, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.