Postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie badań osmologicznych

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie odpowiedzialności niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej
28 sierpnia 2021
Kim jest „redaktor” ?
28 sierpnia 2021

W dniu 7 maja 2002 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie II KKN 467/99 postanowienie:
„Ujęcie procesowe badań osmologicznych nie mogło dotyczyć szczegółowych zasad ich prowadzenia, gdyż koncentrowało się na zagadnieniach formalnej dopuszczalności wykorzystania tego dowodu w procesie karnym. Natomiast szczegółowe warunki prowadzenia tych badań, istotne dla zapewnienia prawidłowości pracy biegłego, wynikały z metodyki badań osmologicznych opracowanej dla potrzeb Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji uwzględniającej wypracowane przez kilkuletnią praktykę standardy prowadzenia tych badań. Wskazano w nich sposób i czas zabezpieczenia śladów zapachowych (ślady winny być zabezpieczone przed dynamiczną częścią oględzin przez przykrycie śladu pochłaniaczem, a następnie aluminiową folią na czas co najmniej 30 minut), sposób przechowywania tych śladów (szczelne, sterylne naczynia), sposób i czas pobrania śladu porównawczego od podejrzanych (czas pobrania 15 minut, konieczność uniknięcia interakcji między śladem porównawczym a śladem dowodowym przez pobranie poszczególnych śladów przez inne osoby), sposób przeprowadzenia czynności rozpoznawania śladów zapachowych (wykorzystanie tzw. ciągu selekcyjnego z udziałem minimum 2 psów, „próby puste”)”.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowej, bardziej szczegółowej analizy konkretnego przypadku, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.