Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej

Czym jest „zgromadzenie spontaniczne” ?
28 sierpnia 2021
Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie zamiaru pozbawienia życia
28 sierpnia 2021

W dniu 24 marca 2011 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał w sprawie II AKa 468/10 wyrok:
„Skoro występek z art. 258 § 1 k.k. można popełnić tylko umyślnie, to świadomość istnienia takiej grupy jest niezbędnym warunkiem przypisania udziału w niej. Nie można należeć do zorganizowanej grupy przestępczej, nie wiedząc, że taka grupa istnieje. Nie wystarczy, że istnienia grupy i współdziałania z nią sprawca mógł i powinien się domyślać, bo powinność domyślania się są znamionami nieumyślności (art. 9 § 2 k.k.), zatem nie spełniają znamienia umyślności występku z art. 258 § 1 k.k.”.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowej, bardziej szczegółowej analizy konkretnego przypadku, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.