Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie odpowiedzialności niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej

Skazany stwarzający poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego
15 sierpnia 2021
Postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie badań osmologicznych
28 sierpnia 2021

W dniu 26 stycznia 2011 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie IV CSK 308/10 wyrok:
„Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej może na podstawie art. 430 k.c. ponosić odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną z winy lekarza prowadzącego indywidualną praktykę lekarską, która powstała przy wykonywaniu czynności na podstawie łączącej ich umowy o świadczenie usług medycznych”.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowej, bardziej szczegółowej analizy konkretnego przypadku, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.