Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie zamiaru pozbawienia życia

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej
28 sierpnia 2021
Odszkodowanie za odwołany albo opóźniony lot
28 sierpnia 2021

W dniu 6 stycznia 2004 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie IV KK 276/03 wyrok:
„Celowe oddanie strzału z pistoletu z bliskiej odległości w klatkę piersiową musi po stronie sprawcy wywołać godzenie się na śmierć ofiary. Sprawca używając broni nie ma żadnego wpływu na siłę rażenia człowieka, mierząc na wysokości klatki piersiowej, gdzie zarówno po lewej, jak i prawej stronie znajdują się ważne dla życia organy (nie tylko serce), musi przewidywać możliwość pozbawienia człowieka życia bądź co najmniej godzić się z taką możliwością. Okoliczności te automatycznie same przez się nie przesądzają o tym, że sprawca działał w zamiarze zabójstwa, ale należało je rozważyć w powiązaniu z innymi składnikami zdarzenia”.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowej, bardziej szczegółowej analizy konkretnego przypadku, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.