Zadłużone mieszkanie, a odpowiedzialność osób zameldowanych i zamieszkujących wraz z najemcą

Deska Karneadesa
2 sierpnia 2022
Odszkodowanie za utratę wartości pojazdu
16 sierpnia 2022

Zdarza się, że Komornik zajmuje pensję, konto za długi rodziców. Często długi te dotyczą zaległości czynszowych.

Wbrew wyrażanym niekiedy poglądom, dorosłe dzieci mogą odpowiadać za zaległości czynszowe, do których doprowadzili ich rodzice. Bez znaczenia jest to, czy wyprowadziły się i mają swoje rodziny. Liczy się bowiem fakt zameldowania w lokalu, wraz z najemcami.

Nie należy do rzadkości, że dzieci dłużników-najemców dowiadują się o zadłużeniu dopiero od Komornika, gdy ten zajmuje im pensje, czy rachunek bankowy. Bywa też tak, że dzieci po prostu nie utrzymują kontaktu z rodzicami, albo że rodzice ukrywają zadłużenie przed dziećmi, albo że rodzice nie informują dzieci o adresowanych do nich pismach, wezwaniach, awizach.

Stosownie do art. 6881 § 1 k.c. za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.

Niemniej art. 6881 § 2 k.c. stanowi, że odpowiedzialność osób pełnoletnich zamieszkujących stale z najemcą, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.

Przepis nie wymaga, aby osoba zamieszkująca stale z najemcą była jego osobą najbliższą, członkiem rodziny.

Żądanie zapłaty przedawnia się po upływie 3 lat od dnia, kiedy czynsz powinien być zapłacony.

Z punktu widzenia dorosłych dzieci, które zamieszkiwały z rodzicem-dłużnikiem warto zauważyć, że z art. 6881 § 2 k.c. wynika, że wierzyciel może żądać od zapłaty od pełnoletnich osób pieniędzy, które miały być zapłacone wtedy, gdy stale zamieszkiwali w lokalu. Z tego fragmentu wynikają trzy korzyści dla pełnoletnich dzieci. Po pierwsze wierzyciel nie może żądać zapłaty za dług (okres) sprzed osiągnięcia pełnoletniości. Po drugie wierzyciel nie może żądać zapłaty za dług (okres) po wyprowadzce z zadłużonego lokalu. W końcu przepis stanowi o zamieszkaniu, a nie zameldowaniu. Meldunek bowiem to wyłącznie urzędowe potwierdzenie pobytu stałego lub czasowego w konkretnym lokalu i pod danym adresem. A skoro w Polsce obowiązuje obowiązek meldunkowy, to nie można z okolicznością zameldowania wiązać wniosku, że oznacza to, iż dana osoba mieszkała pod konkretnym adresem.

Po dokonaniu stosownych ustaleń będzie można podjąć działania przeciwko egzekucji komorniczej. Potrzebne będą jednak dowody, iż dana osoba od wielu lat nie mieszkała pod zadłużonym adresem. Takimi dowodami będą np. wskazywany adres w miejscu pracy, adres podany w bankach, urzędach, instytucjach, dowody z dokumentów – np. korespondencja, świadkowie poprawnego adresu, itp.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowej, bardziej szczegółowej analizy konkretnego przypadku, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.