Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie obniżenia prowizji za udzielenie kredytu hipotecznego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie definicji legalnej budowli na potrzeby podatku od nieruchomości
9 lipca 2023
Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie legitymacji biernej dłużnika po ogłoszeniu upadłości w sprawie o uznanie czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną
13 lipca 2023

W dniu 31 maja 2023 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie III CZP 144/22 uchwałę:
„Prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego ulega obniżeniu na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, jeżeli jej wysokość jest zależna od okresu obowiązywania umowy”.

Uchwała jest odpowiedzią na pytanie prawne:
„Czy prowizja za udzielenie kredytu mieszkaniowego jest kosztem dotyczącym całego okresu obowiązywania umowy, który w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie ulega obniżeniu na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (t.j. Dz.U.2020 r., poz. 1027) o okres, o który skrócono czas obowiązywania umowy, czy też kosztem, który nie dotyczy okresu obowiązywania umowy ?”.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowej, bardziej szczegółowej analizy konkretnego przypadku, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.