CENNIK

Od czego zależy wynagrodzenie ?

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z każdym klientem.
Wpływ na jego wysokość ma kilka czynników

- stały bądź jednorazowy charakter współpracy,
- długość okresu, na który zostanie zawarta umowa,
- zakres zlecanych czynności – kompleksowa obsługa przedsiębiorstwa czy ściśle oznaczone sprawy lub czynności,
- rozłożenie ryzyka,
- miejsce wykonywania umowy,
- stopień zawiłości i skomplikowania sprawy,
- etap sprawy,
- czasochłonności czynności związanych ze sprawą,
- czas pozostały do wykonania czynności.

Formy Płatności

Płatność przyjmowane są gotówką albo przelewem.
Nie obsługujemy kart płatniczych.
Płatność wynagrodzenia odbywa się jednorazowo. Istnieje możliwość ustalenia, iż płatność wynagrodzenia będzie podzielona na dogodne dla klienta nieoprocentowane raty.

Dane do przelewu
Nazwa banku: mBank
Numer rachunku: 75 1140 2004 0000 3702 7953 7344
Kod BIC (Swift) banku: BREXPLPWMBK

Sposoby Rozliczenia

Sposób rozliczenia pomiędzy kancelarią, a klientem zależy od potrzeb klienta.

Porada Prawna

koszt porady uzależniony jest od ilości poświęconego czasu i zawiłości zagadnienia.

Porada prawna stanowi podstawowe źródło informacji, pozwala na uzyskanie wiedzy i zorientowanie się w sytuacji prawnej lub informacji na temat proponowanego rozwiązania problemu prawnego, czy dalszych kroków prawnych.

W przypadku skorzystania z porady prawnej, a następnie powierzenia sprawy kancelarii, koszt porady zaliczany jest na poczet umówionego wynagrodzenia.

Stawka za Poszczególne Czynności

w ramach opłaty klient może zdecydować się na powierzenie napisania konkretnego pisma w sprawie np. wezwania do zapłaty, odpowiedzi na wezwanie do zapłaty, zażalenia, apelacji, kasacji.

Stawka za prowadzenie sprawy

w ramach ustalonego z góry wynagrodzenia, klient może umówić się na:

a) prowadzenie całej sprawy (we wszystkich instancjach) np. umówić się na prowadzenie sprawy od postępowania przygotowawczego do jego prawomocnego zakończenia w II instancji,

b) prowadzenie częściowe sprawy (w danej instancji) np. na etapie postępowania przygotowawczego, postępowania przed sądem I instancji, postępowania przed sądem II instancji.

Stawka za prowadzenie sprawy powiększona o koszty

łączona forma wynagrodzenia składająca się z wynagrodzenia podstawowego za prowadzenia sprawy (całej albo jej części) oraz kosztów związane ze stawiennictwem na rozprawach, których liczby nie da się przewidzieć w momencie podpisywania umowy.

Wynagrodzenie zależne od wygranej (tzw. success fee)

jest to dodatkowe wynagrodzenie, zależne od faktycznego rezultatu wyrażone kwotowo albo procentowo. W takiej sytuacji kancelaria przejmuje na siebie istotną część ryzyka związanego z wynikiem sprawy.

Wynagrodzenie stałe (ryczałtowe)

to stała, miesięczna kwota za zleconą obsługę prawną, niezależnie od ilości poświęconego czasu oraz nakładu wykonanej pracy.
Ten sposób rozliczenia oferowany jest przedsiębiorcom, przy obsługach prawnych firm.

Wynagrodzenie godzinowe

to indywidualnie ustalona z klientem stawka za jedną roboczogodzinę.
Ten sposób rozliczenia oferowany jest przedsiębiorcom, przy obsługach prawnych firm.

Wynagrodzenie mieszane (ryczałtowo -godzinowe)

to ustalone z klientem: stawka za roboczogodzinę oraz ilość godzin przeznaczonych na obsługę prawną w miesiącu. Klient otrzymuje abonament z określoną liczbą godzin, w ramach których prowadzona jest obsługa prawna (abonament). Po przekroczenie ustalonego z klientem w ramach wynagrodzenia ryczałtowego limitu godzinowego, naliczana jest stawka godzinowa.
Ten sposób rozliczenia oferowany jest przedsiębiorcom, przy obsługach prawnych firm