O Mnie

Adwokat Jakub Ławicki ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem bardzo dobrym. Pracę magisterską pt. „Zabójstwo eutanatyczne (eutanazja)” obronił Katedrze Prawa Karnego pod kierunkiem prof. Krzysztofa Indeckiego. W toku studiów magisterskich uzyskał listy gratulacyjne od Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za bardzo dobre wyniki w nauce oraz stypendia dla najlepszych studentów. Ukończył również na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem bardzo dobrym studia licencjackie z zakresu administracji.

Mecenas Ławicki złożył egzamin wstępny na aplikację adwokacką, którą odbył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi oraz Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Następnie złożył egzamin adwokacki.

Adwokat Jakub Ławicki zdobywał doświadczenie w renomowanych kancelariach adwokackich w Łodzi. Aplikację adwokacką odbył pod patronatem Adwokata Bartosza Tiutiunika, Adwokata Andrzeja Krakowińskiego oraz Adwokata Macieja Krakowińskiego.

Mecenas Ławicki jest wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi.

Adwokat Jakub Ławicki łączy praktykę adwokacką z pracą naukową, jest doktorantem w Katedrze Prawa Karnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Rozprawę doktorską pt. „Odpowiedzialność karna za mowę nienawiści w prawie wewnętrznym i międzynarodowym” przygotowuje pod kierunkiem prof. Krzysztofa Indeckiego. W 2017 r. otworzył przewód doktorski.

Mecenas Ławicki regularnie czynnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Autor publikacji z zakresu prawa i postępowania karnego.

Adwokat Jakub Ławicki specjalizuje się w prawie karnym, cywilnym, rodzinnym oraz gospodarczym i handlowym – świadcząc pomoc prawną klientom indywidualnym jak i przedsiębiorcom.

Mecenas Ławicki biegle włada językiem angielskim.