Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie dziedziczenia zachowku

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie praw autorskich i sprzętu nagłaśniającego w środkach transportu
6 maja 2023
Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie składów sądów w związku z epidemią COVID-19
30 maja 2023

W dniu 13 kwietnia 2023 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie III CZP 125/22 uchwałę:
„Roszczenie z tytułu zachowku nie przechodzi na spadkobiercę osoby uprawnionej do zachowku jeżeli nie należy on do kręgu osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy (art. 1002 k.c.)”.

Uchwała jest odpowiedzią na pytanie prawne:
„Czy w świetle regulacji art. 1002 k.c. roszczenie o zachowek, przechodzi na spadkobierców osoby uprawnionej, jeżeli należą oni do kręgu osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy (art. 991 k.c.), czyli tym, z którego majątku spadkowego zaspokojony ma zostać zachowek, niezależnie od tego, czy w konkretnej sytuacji faktycznej przysługiwałoby im własne prawo do zachowku po tym pierwszym spadkodawcy, czy też roszczenie o zachowek przechodzi także na tych spadkobierców uprawnionego, którzy byliby uprawnieni do zachowku po ich bezpośrednim spadkodawcy, a nie tylko po pierwotnym spadkodawcy ?”.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowej, bardziej szczegółowej analizy konkretnego przypadku, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.