Orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie luksusu posiadania adwokata

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie odpowiedzialności za naruszenie standardów jakości powietrza
4 lipca 2021
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie tzw. sędziego dublera Trybunału Konstytucyjnego
4 lipca 2021

W dniu 6 listopada 1953 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie I C 1427/53 orzeczenie:
„Udzielenie pełnomocnictwa do złożenia i wniesienia pozwu nie ma charakteru „luksusu”, lecz może być koniecznością życiową dla osoby nie orientującej się, w jaki sposób sformułować powództwo, jak je uzasadnić, gdzie skierować itd. Formalności procesowe są dla laika z reguły tak zawiłe, że może być zmuszony zwrócić się o pomoc do adwokata (…)”.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowej, bardziej szczegółowej analizy konkretnego przypadku, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.