Czym jest statek morski ?

Skarga na przewlekłość postępowania
30 lipca 2021
Czym jest czasopismo ?
15 sierpnia 2021

Zgodnie z definicją legalną, „statek morski” to każde urządzenie pływające przeznaczone lub używane do żeglugi morskiej (art. 2 § 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski).

W przypadku chęci uzyskania dodatkowej, bardziej szczegółowej analizy konkretnego przypadku, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.