Kim jest „redaktor naczelny” ?

Kim jest „redaktor” ?
28 sierpnia 2021
Czym jest „zgromadzenie spontaniczne” ?
28 sierpnia 2021

Zgodnie z definicją legalną, „redaktor naczelny” to osoba posiadająca uprawnienia do decydowania o całokształcie działalności redakcji (art. 7 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe).

W przypadku chęci uzyskania dodatkowej, bardziej szczegółowej analizy konkretnego przypadku, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.