Drakońskie prawa, drakońskie kary

Zmarnowany urlop
6 września 2022
Kodeks Hammurabiego
27 września 2022

Drakońskie prawa to związek frazeologiczny oznaczający surowe, okrutne prawa. Natomiast drakońskie kary to związek frazeologiczny oznaczający surowe, okrutne kary, czy kary niewspółmierne, nieproporcjonalne. Pojęcie wywodzi się imienia prawodawcy ateńskiego, Drakona.

Drakon był prawodawcą ateńskim, archontem (jeden z dziesięciu najwyższych urzędników w starożytnych Atenach). Stworzył akt prawny określany mianem Konstytucji Drakona lub Kodeksu Drakona. Akt ten został stworzony około 620 r. p.n.e. Pisemny dokument zastąpił prawo ustne, zwyczajowe, któremu zarzucano jego naginanie.

Mimo, iż w swoim kodeksie, za wiele przestępstw Drakon wprowadził karę śmierci (np. za kradzież owoców i warzyw, wobec dłużników opóźniających się ze spłatą zobowiązań, podpalaczy, cudzołożników, stręczycieli, świętokradców bluźnierców), przyjmuje się, że ogólnie Drakon starał się złagodzić panujące w tym zakresie zwyczaje. Zasługą Drakona było rozróżnienie na zabójstwo zamierzone i niezamierzone, wprowadzenie kary za nakłanianie do zabójstwa.

Poza zbrodnią zabójstwa, która była ścigana z urzędu, przestępstwa były ścigane na wniosek.

Drakon wobec przyjęcia idei karania za drobne i ciężkie przestępstwa karą śmierci miał powiedzieć „Wiem, że to niesprawiedliwe, iż drobne przestępstwa i ciężkie zbrodnie karane są tak samo. Gdyby tylko udało się wymyślić karę surowszą niż śmierć…”.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowej, bardziej szczegółowej analizy konkretnego przypadku, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.