Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie nabywania przez Lasy Państwowe nieruchomości w drodze zasiedzenia

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie wejścia w skład majątku wspólnego małżonków gospodarstwa rolnego przekazanego na na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin
25 czerwca 2023
Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie odpowiedzialność Skarb Państwa z nabytego mienia za zobowiązania podmiotu wykreślonego z KRS
9 lipca 2023

W dniu 21 czerwca 2023 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 Sędziów wydał w sprawie III CZP 94/22 uchwałę:
„Artykuł 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju nie wyłącza możliwości zasiedzenia nieruchomości stanowiącej las państwowy”.

Uchwała jest odpowiedzią na pytanie prawne:
„Czy art. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1235) wyłącza możliwość nabycia przez zasiedzenie nieruchomości stanowiącej las państwowy w rozumieniu art. 1 pkt 3 tej ustawy ?”.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowej, bardziej szczegółowej analizy konkretnego przypadku, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.