Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie instytucji wyłączenia Sędziego

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie odpowiedzialność Skarb Państwa z nabytego mienia za zobowiązania podmiotu wykreślonego z KRS
9 lipca 2023
Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie legitymacji biernej w sprawie o uzgodnienie księgi wieczystej
9 lipca 2023

W dniu 13 czerwca 2023 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 Sędziów wydał w sprawie I KZP 22/22 uchwałę:
„Pojęcie „sprawy”, o jakim mowa w art. 40 i art. 41 § 1 k.p.k. odnosi się zarówno do sprawy głównej, rozumianej jako orzekanie w głównym przedmiocie procesu, jak również postępowań incydentalnych, w tym takich, które mają miejsce w ramach sprawy głównej”.

Jednocześnie SN postanowił nadać uchwale moc zasady prawnej.

Uchwała jest odpowiedzią na pytanie prawne:
„Czy pojęcie sprawy, o jakim mowa w art. 40 i art. 41 § 1 k.p.k. regulujących instytucję wyłączenia sędziego, odnosi się wyłącznie do sprawy głównej, rozumianej jako orzekanie w głównym przedmiocie procesu czy obejmuje także sprawy i postępowania incydentalne, w tym takie, które mają miejsce w ramach sprawy głównej ?”.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowej, bardziej szczegółowej analizy konkretnego przypadku, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.